Geen voordeel gelaedeerde bij beroep (derde) belanghebbende

Het college heeft, door de aan [belanghebbende A], toegekende tegemoetkoming in planschade onder verwijzing naar de adviezen van het Kenniscentrum te verhogen, miskend dat [belanghebbende A],  niet tegen die tegemoetkoming is opgekomen, zodat het door de stichting (lees: de belanghebbende) aanwenden van rechtsmiddelen niet tot het verhogen van die tegemoetkomingen kan leiden.

ABRS 29-10/14 inzake Grootegast (RVS:2014:3851).