Nieuwe uitgangspunten erfpachtstelsel Amsterdam

Het college van B&W wil dat investeringen in de kwaliteit van een woning ten goede komen aan de eigenaar van de woning. Het college wil daarom onderzoeken hoe de kwaliteit van de woning zo kan mee wegen dat een betere woning niet leidt tot een hogere erfpachtcanon. Dat is de belangrijkste wijziging die het college voorstelt in de nieuwe uitgangspunten voor het erfpachtstelsel.

Publicatie gemeente 19-06/13.