Nieuwe hoogspanningslijn en gezondheidsklachten

Dat mensen ziek worden komt volgens Jarry Porsius, promovendus bij VUmc., en zijn collega’s echter niet door de straling, maar het zogenoemde ’nocebo-effect’. Mensen voelen zich ziek omdat ze verwachten ziek te worden. Al eerder is tijdens laboratoriumonderzoek gebleken dat mensen die dachten dat ze werden blootgesteld aan een magnetisch veld gezondheidsklachten kregen, terwijl het in werkelijkheid ging om een simulatie. Nu is er voor het eerst ook bewijs dat dergelijke effecten zich voordoen buiten het laboratorium.

Hoe dichter mensen bij hoogspanningslijnen wonen, hoe meer gezondheidsklachten ze hebben. ,,Ook zijn mensen die dichterbij wonen er sterker van overtuigd dat deze klachten veroorzaakt worden door de hoogspanningslijn”, zegt Porsius. ,,Met ons onderzoek hebben we aangetoond dat deze sterkere overtuiging de toename in klachten verklaarde. Dit suggereert dat nocebo-mechanismen mede verantwoordelijk zijn voor de negatieve gezondheidseffecten.’’

Noordhollands dagblad 19-11-2015, 13:44 (Update 19-11/15).

Noot: let wel, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert voor planschade een ander criterium: gezondheidsrisico’s zijn niet aangetoond. ABRS 25-03/15 inzake Eindhoven; (ECLI:NL:RVS:2015:914). Zie ook ABRS 21-10/09 inzake Barendrecht (LJN: BK0823).