Nieuw modeltaxatierapport financiering woonruimte per 1 januari 2013

Om te beginnen is nog meer aansluiting gezocht bij de International Valuation Standards (IVS).
Dit heeft tot gevolg dat het internationale waardebegrip “Marktwaarde” nog prominenter gehanteerd wordt. Het Marktwaardebegrip is door Prof. Dr. Aart C. Hordijk en Prof. Dr. T.M. Berkhout vertaald vanuit de Engelse tekst van de IVS.

Een volledige omarming van het begrip Marktwaarde heeft tevens de misschien wel belangrijkste wijziging van het model tot gevolg: afschaffing van het begrip ‘executiewaarde’.

Klik hier voor het nieuwe modeltaxatierapport financiering woonruimte per 1 januari 2013.