Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam

Het Amsterdamse college van B&W stelt voor het erfpachtstelsel op een aantal punten ingrijpend te verbeteren. In het voorstel staat dat de canon, de vergoeding voor het gebruik van de grond, wordt gewijzigd op het moment van verkoop van de woning. De hoogte van de canon zal bepaald worden aan de hand van de verkoopprijs van de woning. De woningeigenaar heeft zo gedurende de woonduur duidelijkheid over de hoogte van zijn erfpachtcanon. Bovendien is de hoogte van de erfpachtcanon voorspelbaar voor iemand die een woning wil kopen. Nieuwsbrief Amsterdam 23-05/13.