Niet in lijn der verwachtingen, toch NMR vanwege geringe schade

Uit het vorenstaande volgt dat het college niet afdoende heeft gemotiveerd dat de planologische verandering in de lijn der verwachtingen lag. Dit betekent op zichzelf echter nog niet dat de gevolgen van de verandering in het geheel niet onder het normale maatschappelijke risico kunnen vallen. In dit verband komt betekenis toe aan het antwoord op de vraag of de schade onevenredig is in verhouding tot de waarde van de onroerende zaak. Dit zijn verschillende aspecten die bij de beoordeling van het normale maatschappelijke risico worden betrokken en elkaar niet uitsluiten. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 4 juni 2014 in zaak nr. 201303708/1/A2.

ABRS 02-03/16 inzake Deurne noodwoning (ECLI:NL:RVS:2016:526).

Noot: soortgelijke taxatie instructie van ABRS aan het college als in de zaak ABRS 02-03/16 inzake Deurne (ECLI:NL:RVS:2016:529).