Nadeelcompensatie: actieve risicoaanvaarding

In de exploitatieovereenkomst die [appellante] in 1992 met de provincie Zeeland heeft gesloten, is uitdrukkelijk bepaald dat zij het exploitatierecht voor een bepaalde tijd verkrijgt en dat de overeenkomst eindigt bij het openstellen van de Westerscheldetunnel. Gelet hierop diende [appellante] vanaf 1992 rekening te houden met de mogelijkheid dat haar exploitatierecht te zijner tijd niet zou worden verlengd. Dat [appellante], en haar rechtsvoorgangers, voordien gedurende vele decennia een exclusief recht op de exploitatie van de horecavoorzieningen op de autoveerdienst hebben gehad, doet daaraan niet af. Zij heeft aan die omstandigheid niet het in rechte te honoreren vertrouwen kunnen ontlenen dat zij de exploitatie tot in lengte van dagen zou kunnen voortzetten.

ABRS 06-03/13 inzake autoveerdienst Kruiningen-Perkpolder (LJN: BZ3398).