Nadeelcompensatie: 15% normaal maatschappelijk risico

Het college heeft in navolging van het advies 15 procent van de schade als het normale maatschappelijke risico voor rekening van [appellante] gelaten. De rechtbank heeft in de door [appellante] verschafte gegevens en aangevoerde omstandigheden terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat het college, gezien de motivering ervan in het advies, in redelijkheid die korting niet heeft kunnen toepassen: ABRS 14-08/13 inzake Rotterdam (RVS:2013:737).

Noot: hier NMR 15% van de schade. Anders dus dan 15% van de omzet of 15% van de totale jaarlijkse transportkosten van een bedrijf ABRS 10-07/13 minister I&M Hollandse Brug (RVS:2013:192).