Maximaliseren “tussengelegen” bestemming

Voorts is in dat advies uiteengezet dat agrarische bebouwing en bedrijfsactiviteiten op de tussen het bedrijventerrein en de woning gelegen gronden mogelijk waren en dat die agrarische bebouwing en bedrijfsactiviteiten onder het oude planologische regime zelf tot hinder hadden kunnen leiden en onder het nieuwe planologische regime als fysieke buffer met het bedrijventerrein zouden kunnen fungeren.

ABRS 11-06/14 inzake Lochem (RVS:2014:2076).

Noot: zie ook onder meer ABRS 07-03/07 inzake Coevorden (LJN: BA0097).