Maximaliseren: ook bij onrendabele bestemming

Bij de planvergelijking is de feitelijke situatie niet van belang. Dat glastuinbouw in het plangebied niet rendabel of doelmatig was, zoals [appellante] onder verwijzing naar verschillende beleidsdocumenten heeft gesteld, laat onverlet dat, naar niet in geschil is, vestiging van een glastuinbouwbedrijf onder het oude bestemmingsplan mogelijk was en geen wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Dat, gelet op omstandigheden als rentabiliteit en doelmatigheid, het niet aannemelijk was dat zich in het plangebied glastuinbouw zou ontwikkelen, betekent nog niet dat kassenbouw met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden uitgesloten. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat het college van de maximale invulling onder het oude bestemmingsplan mocht uitgaan.

ABRS 13-11/13 inzake Aalsmeer (RVS:2013:1964)