Maximaliseren bestemmingsplan oud in relatie tot parkeernorm

Uit het door het college in hoger beroep overgelegde rapport van RDH volgt dat op het perceel een appartementengebouw met vijf appartementen per woonlaag kon worden gerealiseerd. Anders dan het college heeft betoogd, staat artikel 2.5.30 van de bouwverordening aan een dergelijke realisering niet in de weg, nu die bepaling geen concrete parkeernormen bevat. Op de zitting van 4 april 2012 heeft het college bevestigd dat de bouwverordening niet in de weg staat aan de bouw van een appartementengebouw bestaande uit vier bouwlagen met ieder vijf woningen en 32 parkeerplaatsen op de begane grond op het perceel.

ABRS 24-12/13 inzake Goes (RVS:2013:2534).