LRGD symposium 26-11/15: de deskundige in (toekomstig) perspectief …

Aan de orde kwam onder meer onderstaand arrest inzake deskundige rechtbank.

HR: Bij de beoordeling van de klachten van het onderdeel wordt vooropgesteld dat onder bepaalde omstandigheden een gebrek aan onpartijdigheid aan de zijde van een door de rechter benoemde deskundige, een schending kan meebrengen van het beginsel van equality of arms . In dit verband kan ook aan de vrees van een procespartij voor partijdigheid van een deskundige een zeker gewicht toekomen. Een zodanige vrees is echter niet van beslissende betekenis; wél van beslissende betekenis is of de twijfels die door de schijn van partijdigheid worden gewekt, objectief gerechtvaardigd zijn.

HR 06-03/15 inzake Jennissen/Staat (ECLI:NL:HR:2015:523).