Locatie hoorzitting WOZ

De bewoonster van de woning heeft, anders dan in de door de heffingsambtenaar aangehaalde uitspraak van dit Hof (zie 4.4), om haar moverende redenen geen toestemming verleend om de hoorzitting in de woning te laten plaatsvinden. Toestemming van de bewoner is nodig, omdat er geen wettelijk voorschrift bestaat waarin het recht van de heffingsambtenaar is neergelegd om zonder deze toestemming een hoorzitting in de woning te houden. Het feit dat een hoorzitting in de woning doelmatig zou kunnen zijn, doet aan deze constatering niet af.

Het staat een bewoner in beginsel vrij om derden die geen wettelijk recht tot binnentreden hebben, zonder opgaaf van redenen de toegang tot de woning te ontzeggen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 22-09/15 inzake Bronckhorst (ECLI:NL:GHARL:2015:7134).