Landbouwschade bodemdaling Groningen

Vijf boeren met landbouwschade in Groningen hebben zich vorig jaar gemeld bij de Commissie Bodemdaling. Dat waren er meer dan in 2014, stelt de commissie.
Volgens de Commissie Bodemdaling bestond er echter geen causaal verband tussen de opgetreden bodemdaling en de schade. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Bodemdaling.

Nieuwe oogst 24-05/16.