Kwartaalbericht Rabo: woningmarkt voorzichtig optimistisch

Naar verwachting zal de economische situatie in 2013 nog niet significant verbeteren ten opzichte van 2012. De werkloosheid loopt nog verder op, de pensioenen en de bezuinigingen zullen ertoe leiden dat kopers blijven aarzelen om de koopmarkt te betreden.

Gevolg is dat de prijzen van bestaande koopwoningen in de eerste maanden van 2013 onder druk blijven staan. De beleidsonzekerheid, zowel in Nederland als in Europa, lijkt echter wel te zijn afgenomen. Ook ligt het percentage dat huishoudens aan woonlasten besteden momenteel onder het historisch gemiddelde. Mede daarom zijn we over de periode daarna optimistischer. Woningen zijn dus goed betaalbaar voor veel huishoudens. Het is een vooral een kwestie van een gebrek aan vertrouwen dat kopers de markt niet nog betreden.

Naast de vraag is ook het aanbod van wezenlijk belang bij de prijsvorming. Door de lage bouwproductie en de toename van het aantal huishoudens zal de krapte op de woningmarkt de komende jaren verder toenemen. Hierbij bestaan echter wel aanzienlijke verschillen tussen regio’s. Oorzaken zijn de uiteenlopende economische ontwikkelingen in de verschillende gebieden en de samenstelling van de bevolking.

Klik hier voor het volledige kwartaalbericht van de Rabobank.