Kosten aankoop vervangend bedrijfsmiddel (wederbelegging)

Rechtbank kende aan de onteigende toe vergoeding aankoop vervangend bedrijfsmiddel, dar waar braakliggend terrein voor woningbouw werd onteigend. En wel tegen 9% koopkosten omdat vervanging niet sowieso in BTW-sfeer zou lukken.

HR: Voor zover de rechtbank heeft bedoeld een vergoeding voor wederbelegging toe te kennen, had zij moeten onderzoeken of Vabeog het onteigende als duurzame belegging aanhield en, zo ja, of het redelijke belang van Vabeog herbelegging in onroerende zaken vordert, en van dit onderzoek in haar motivering rekenschap moeten geven (HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:250, NJ 2015/253). De verwijzing naar de weergave op hoofdlijnen door deskundigen van de interne vennootschappelijke jaarrekeningen van Vabeog over 2009 en 2010 volstaat daartoe niet.

HR 24-06/16 inzake Tiel / Vabeog Amersfoort (ECLI:NL:HR:2016:1273).

Noot: een heldere benadering. Destijds ook betoogt door Hoogstate namens de gemeente Hengelo in de onteigening Rb Overijssel 27-11-2013 Hengelo / Ter Steege (ECLI:NL:RBOVE:2013:3345). Maar daar kende de rechtbank toen wel kosten aankoop vervangend bedrijfsmiddel toe.