Incentives bij huurwaardekapitalisatie

Ingevolge de Taxatiewijzer kengetallen huurwaardekapitalisatie zijn incentives beloningen die eigenaren geven aan huurders op het moment dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten (of een huurovereenkomst wordt verlengd). De bedoeling is om een nieuwe huurder aan te trekken of bestaande huurders vast te houden.

De rechtbank komt gelet hierop in de onderhavige zaken tot het oordeel dat de door de verhuurder aan de huurders verstrekte investeringsbijdragen dienen te worden aangemerkt als voor de huurwaarde relevante incentive. Er is geen enkele reden is om te veronderstellen dat de investeringsbijdragen door de verhuurder zijn verstrekt om een andere reden dan om nieuwe huurders aan te trekken. De rechtbank ziet anders dan verweerder geen aanleiding een onderscheid te maken tussen een huurkorting of een huurvrije periode enerzijds en een investeringsbijdrage anderzijds, enkel omdat de investeringsbijdrage door een huurder moet worden uitgegeven wil hij er voor in aanmerking komen en daarom niet als inkomsten kan worden aangemerkt. Dit onderscheid doet naar het oordeel van de rechtbank geen afbreuk aan de essentie van een incentive.

Rechtbank Limburg 20-01/16 inzake Venlo (ECLI:NL:RBLIM:2016:423).