Hoogte planschade: contra-expertise

Waarde voor de ramp EUR 385.000.  Planschadeadviseur komt na de ramp op EUR 374.000 en de taxateur van gelaedeerde na de ramp op EUR 355.000. Een verschil in waardevermindering derhalve van (EUR 30.000 ten opzichte van EUR 11.000 =) EUR 19.000. ABRS: de taxatie van EUR 355.000 is voldoende gemotiveerd, Deze onderbouwing blijkt immers uit de uiteenzetting van de zwaarte van de verschillende planologische nadelen

De rechtbank had daarom acht moeten slaan op de reactie van planschadeadviseur  en, moeten toetsen of het college diens bevindingen aan zijn besluitvorming ten grondslag mocht leggen. De Afdeling zal dit alsnog doen.

ABRS: de contra-expertise doet geen afbreuk aan de bevindingen van planschadeadviseur (lees: die laatste heeft de schade aspecten voldoende gewogen en benoemd), zodat het college de besluitvorming op die bevindingen, waaronder de vaststelling van de planschade op een bedrag van € 11.000,00 (schadepercentage: 2,9%), heeft mogen baseren.

ABRS 04-11/15 inzake Heiloo (ECLI:NL:RVS:2015:3384).

Noot: contra expertise: het blijft lastig. Zie ook ABRS 04-11/15 inzake Zwolle (ECLI:NL:RVS:2015:3383):  Het college heeft op de zitting toegelicht dat de commissie in haar advies ten onrechte een afstand van 55 meter heeft vermeld. Het verschil tussen 55 en 61 meter is – en [appellant] heeft dit ter zitting ook erkend – niet zodanig dat dit van relevante betekenis is voor de waarde van de onroerende zaak van [appellant]. Evenmin van relevante betekenis is het verschil in breedte van het eerder toegestane bedrijfsgebouw. Aldus doet de contra-expertise geen afbreuk aan het advies van de commissie.