Artikel 54o OW: verzoek verhoging voorschot afgewezen

Rechtbank Noord-Holland 04-1/15 (nog niet gepubliceerd): het corrigeren van een voorschot kan enkel als dat evident te laag is en rechtbank toetst dat marginaal. Weliswaar komen deskundigen in hun conceptadvies tot een hoger bedrag van de schadeloosstelling dan aanbod gemeente, maar het geschil tussen partijen is of aan de onteigende gronden een meerwaarde toekomt ten opzichte van de landbouwkundige waarde. Aldus is (nog) niet vast te stellen of voorschot evident te laag is. Verzoek om verhoging voorschot afgewezen.

Noot: Hoogstate is niet bekend met rechtspraak verhoging voorschot. In Handboek Onteigening paragraaf 3.27 is evenmin een verwijzing naar rechtspraak te lezen.