Hogere pachtprijs voor akkerbouwers

De pachtprijs in gebieden met overwegend akkerbouw gaat omhoog. Melkveehouders in gebieden met voornamelijk melkveehouderij gaan minder betalen voor de huur van los land.Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Sharon Dijksma zond aan de Tweede Kamer.

Bericht Boerderij.nl 13-05/14