Grens aan maximalisering

Ingevolge artikel 32 van de voorschriften mag het college alleen vrijstelling verlenen voor kleine gebouwtjes van openbaar nut. Met de aanduiding ‘kleine gebouwtjes’ is, anders dan [appellant = de belanghebbende die de planschade moet betalen] betoogt, in het bestemmingsplan een bepaling over ook de maximale bouwhoogte van de gebouwtjes gegeven, hetgeen betekent dat voor aanvullende werking van de bouwvergunning geen ruimte is. De oppervlaktebepaling in artikel 32, aanhef en onder b, aanhef en onder 2, betekent dat vrijstelling kan worden verleend voor de bouw van in totaal 25 m2 aan kleine gebouwtjes op [locatie c]. Dat perceel kon ingevolge het bestemmingsplan dan ook, anders dan [appellant] betoogt, niet helemaal worden volgebouwd.

ABRS 29-05/13 inzake Hoogeveen (LJN: CA1347).