Geschil tussen gemeente en projectontwikkelaar over verbeurde boetes

Het Hof legt overeenkomst zo uit dat op de gemeente een inspanningsverplichting rust om de gronden in plandeel “D” te verwerven. Niet aangetoond dat de gemeente zich onvoldoende heeft ingespannen, zodat de gevorderde boeten over dat plandeel niet zijn verbeurd. Voor plandeel “E” geldt dat de gemeente de kavels te laat heeft aangeboden en de daarop staande boete heeft verbeurd.

Het boetebeding dient in beginsel ter aansporing tot nakoming en/of tot fixatie van eventuele schade. Met geen dezer beide functies laat zich echter het beeld verenigen van de schuldeiser die geheel passief achterover blijft leunen en eerst in actie komt nadat de schuldenaar bijna drie jaar na de overeengekomen datum zich meldt. Voorts verdraagt een dergelijk passief achteroverleunen zich evenmin met de op de schuldeiser rustende schadebeperkingsplicht. Nu de projectontwikkelaar zich in stilzwijgen heeft gehuld ziet het hof, gelet op alle omstandigheden van het geval, aanleiding om de boete tot 50% te matigen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 16-02/16 inzake Tytsjerksteradiel/ Megahome (ECLI:NL:GHARL:2016:1183).

Noot: inspanningsverplichting gemeente: Het hof oordeelt dat blijkt dat de gemeente in ieder geval tot eind 2007 zich voldoende heeft ingespannen bedoeld kavel tijdig in bezit te krijgen. De overeenkomst verplichtte de gemeente niet om het instrument van onteigening direct in te zetten.