Gemeenteraad heeft zelfstandige beslissingsvrijheid

Gemeenten sluiten geregeld contracten met andere partijen. Als het contract de voorwaarde van instemming van de gemeenteraad bevat, heeft de raad een eigen beslissingsbevoegdheid.

De wederpartij mag er niet van uitgaan dat de gemeenteraad automatisch met het contract instemt, alleen omdat het college heeft ingestemd. De raad heeft een zelfstandige beslissingsvrijheid. Dit overweegt de Hoge Raad in een zaak tegen gemeente Hof van Twente (ECLI:NL:HR:2015:1737). VNG-nieuws 31-07/15

Noot: Hoogstate had dit arrest d.d. 26-06/15 al dadelijk na publicatie op deze pagina actualiteiten vermeld.