Compensatie in natura: herstel voormalige bestemming

Planologische reparatie d.m.v. vaststelling bestemmingsplan “Nieuwstraat” niet onrechtmatig. Compensatie in natura volgens vaste jurisprudentie mogelijk. Schaduwschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ook de vermeende schade na 3 juli 2014 komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat het verband met het bestemmingsplan te ver verwijderd is. De (toekomstige) concurrentie van een nabij gelegen nieuw winkelcentrum dient eveneens buiten te beschouwing te blijven, want indirecte planschade. Rechtbank Zeeland – West-Brabant inzake Drimmelen 22-05/15 (ECLI:NL:RBZWB:2015:3406).

Noot: toename concurrentie is geen ruimtelijk relevant gevolg is; ABRS 14-01/09 inzake Ridderkerk (LJN: BG9739). Wat de rechtbank bedoelt met de afwijzing van deze schade als zijnde “indirecte” schade, dat is Hoogstate niet duidelijk.