Gemeenten verlagen uitgifteprijs bouwgrond

Veel gemeenten verlagen de grondprijs voor bouwkavels. Om met name de stilgevallen woningbouw een zetje in de rug te geven, gaan de prijzen soms met 15 procent omlaag.

Zie Binnenlands Bestuur 09-01/13.