Gelijkheidsbeginsel uitgifte bouwkavels

Gelijkheidsbeginsel bij in een later stadium door gemeente gehanteerde lagere uitgifteprijzen bouwkavel?

De gemeente heeft in 2012 een bouwkavel aan appellanten verkocht. In dat jaar zijn zeven van de negen bouwkavels verkocht. In 2015 is de grondprijs van de twee – op dat moment nog niet verkochte – bouwkavels alsnog verlaagd door de gemeente. Appellanten hebben geen prijsverlaging gekregen op grond van het gelijkheidsbeginsel. Het hof oordeelt dat de gemeente en appellanten geen afspraken hebben gemaakt, dat de gemeente geen toezegging aan appellanten heeft gedaan en dat de gemeente ook niet heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 07-11/23 inzake Oirschot (ECLI:NL:GHSHE:2023:3683)