Functioneren als (taxatie)deskundige en gemachtigde onverenigbaar

De rechtbank heeft voorts terecht onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 30 november 2005 in zaak nr. 200501512/1 overwogen dat het fungeren als deskundige en gemachtigde in dezelfde zaak onverenigbaar is met elkaar, nu een deskundige, in tegenstelling tot een gemachtigde, geacht wordt onpartijdig te adviseren. De kosten voor de gemachtigde van [appellant] en anderen, voor zover deze het optreden als deskundige anders dan rechtsbijstandverlener betreffen, komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking.

ABRS 08-07/15 inzake Leudal (ECLI:NL:RVS:2015:2147).