Exploitatieplan; terinzagelegging taxatierapport

[appellant sub 4] betoogt dat ten onrechte niet op www.ruimtelijkeplannen.nl is bekendgemaakt dat het taxatierapport inbrengwaarden ter inzage lag.

ABRS:  [appellant sub 4] betwist niet dat het taxatierapport ter inzage heeft gelegen. Op grond van de Wro of de Awb bestaat geen verplichting tot het bekend maken van de terinzagelegging van de bij het exploitatieplan behorende stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gelet daarop kan het betoog van [appellant sub 4] niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. Het betoog faalt.

ABRS 18-02/15 inzake Den Haag / Nebro; Vroondaal (ECLI:NL:RVS:2015:454).