Deskundigenkosten bij Nadeelcompensatie

Het college heeft toereikend gemotiveerd dat kon worden volstaan met het toekennen van een vergoeding van € 1.750,00 voor het inroepen van deskundige bijstand voor de indiening van het verzoek en het geven van een reactie op het conceptadvies. Daarbij is terecht in aanmerking genomen dat het verzoek wordt voorgelegd aan een onafhankelijke deskundigencommissie. Voorts is aannemelijk geworden dat het college onderzoekt of er aanleiding bestaat dit bedrag te verhogen wanneer de ingebrachte reactie op het conceptadvies heeft geleid tot een aantal aanpassingen.

ABRS 08-05/13 inzake Vlissingen (LJN: BZ9737).

Noot: zie ABRS 06-02/13 inzake NC Vlissingen (LJN: BZ0755): Afdeling is akkoord met aanpak van basisvergoeding van € 1.750,00. Deze vergoeding is gebaseerd op 10 werkuren tegen een gemiddeld advocatentarief van € 175,00. Daarbij is in aanmerking genomen dat het verzoek wordt voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige commissie. In het geval van [appellante] is de vergoeding verhoogd tot € 2.500,00, omdat de namens [appellante] ingebrachte reactie heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het conceptadvies.