`Dakpansgewijze` vergelijking planologische regimes, twee keer NMR

Terecht is de planologische vergelijking tussen de vrijstelling en het bestemmingsplan “Oolder Veste”. Voor een vergelijking tussen de vrijstelling en het bestemmingsplan “Rosslag-Offerkamp 1987” was, gelet op de wettelijke systematiek (HS: gelet op formulering aanvraag), geen plaats. Dat in dit geval een forfaitair normaal maatschappelijk risico geldt van 2% van de waarde van het perceel direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende planologische maatregel is een gevolg van de keuze van de wetgever.

ABRS 19-02/14 inzake Roermond (RVS:2014:518).

Noot: zie ook ABRS 04-11/09 inzake Kollumerland dat per planologische maatregel een vergelijking dient te worden gemaakt. Als aldus planologische mutatie in stappen heeft plaatsgevonden, dan heeft dat voor gelaedeerde als nadeel dat hij bij elke stap geconfronteerd wordt met NMR.