Compensatie planschade / anderszins

Bovendien is niet onderkend door de adviseur dat de overdracht van grond in de vorm van een groenstrook in verband met het project in ieder geval deels als compensatie voor planschade is aan te merken.

Rechtbank Noord-Holland 28-03/14 inzake Castricum. (RBNHO:2014:2703).