Bestemming onderwijsdoeleinden (oud) vs. maatschappelijke doeleinden (nieuw)

De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat onder het bestemmingsplan “Ridderveld” de toegestane bebouwing op het noordelijke perceel weliswaar zeven dagen per week en ook in de avonduren mag worden gebruikt, maar dat het college er terecht op heeft gewezen dat ook een school in de avonduren en op zaterdag kan worden gebruikt en dat voorheen elk type school was toegestaan en dus ook een schooltype waarvan aanzienlijk meer hinder kon worden ondervonden dan van de feitelijk ter plaatse aanwezige basisschool.

ABRS 22-04/15 inzake Alphen aan den Rijn (ECLI:NL:RVS:2015:1251).