Beëindiging erfpacht en ontruiming toegewezen

Havenbedrijf Rotterdam vordert ontruiming na einde erfpachttermijn. Kilinçlar voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen. De algemene bepalingen waar Havenbedrijf zich op beroept, zijn handgeschreven en onleesbaar. Het valt niet uit te sluiten dat er in de handgeschreven akte een recht tot verlenging van de erfpacht is opgenomen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze betwisting onvoldoende concreet en niet gemotiveerd is. Kilinçlar doet niet meer dan het noemen van een eventuele mogelijkheid, maar zij geeft geen handen en voeten aan deze stelling. De voorzieningenrechter weegt voorts mee dat Kilinçlar de contractuele mogelijkheid had om uiterlijk drie jaar voordat het recht van erfpacht eindigde, verlenging te vragen bij Havenbedrijf. Dat heeft zij niet gedaan.

Ontruiming voor 1 mei 2024 met dwangsom.

Rechtbank Rotterdam 28-02/24 inzake Havenbedrijf Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2024:1579)