Agrarische waarde

M.I.M. stelt zich op het standpunt dat bij de waardering geen onderscheid moet worden gemaakt tussen grasland en grastalud nu agrarische percelen als eenheid worden verkocht voor een gemiddelde prijs voor het perceel als geheel. De gemeente stelt dat dit verweer van M.I.M. tardief is, nu zij dit pas bij pleidooi aanvoert. De rechtbank ziet geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de door de deskundige op basis van vergelijking met andere transacties en voorts op basis van zijn kennis, ervaring en intuïtie begrote waarde.

Rechtbank Den Haag 09-03/16 inzake gemeente Hillegom / Muntendamsche Investering Maatschappij B.V. (ECLI:NL:RBDHA:2016:4584).

Noot: als feitelijk zou worden vastgesteld dat het talud bij een verkoop van het gehele perceel in “de massa” tegen graslandwaarde meegaat, dan is het verweer van M.I.M. begrijpelijk.