Agrarische grondmarkt 2e kwartaal 2013

De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro per hectare. Dat is lager dan in het 1e kwartaal van dit jaar (52.200 euro per hectare), maar vergelijkbaar met het gemiddelde over heel 2012 (49.300 euro per hectare).

In de periode 2005-2012 is de agrarische grondprijs met circa 70% gestegen, van 29.000 tot 49.000 euro per hectare. De sterkste toename vond plaats in de jaren 2007-2008.

Publicatie augustus 2013 LEI, Wageningen UR.