Aantasting aanzicht woning: geen planologisch gevolg

In het kader van de planvergelijking is uitsluitend van belang welke bouw- en gebruiksmogelijkheden een planologische maatregel mogelijk maakt. De door [appellant] gestelde aantasting van het aanzicht van zijn woning is dan ook geen schadeaspect dat van belang is bij de planologische vergelijking. Vergelijk de uitspraken van de Afdeling van 28 november 2012 in zaak nr. 201106159/1A2 en van 4 april 2012 in zaak nr. 201110096/1/A2.

ABRS 17-09/14 inzake Eindhoven (RVS:2014:3405).

Noot: ABRS 04-04/12 inzake Waddinxveen (BW0802): Hetgeen [appellant] over het feitelijke gebruik van het bedrijventerrein heeft aangevoerd, gaat de maatstaf van artikel 49 van de WRO te buiten, zodat dit geen nadere behandeling behoeft.