Zorgplicht notaris bij verhoging canon

Zorgplicht notaris: verhoging erfpachtcanon bij bestemmingswijziging

De notaris hoefde niet te wijzen op de mogelijkheid dat de erfpachtcanon zou worden verhoogd bij een bestemmingswijziging.

De rechtbank oordeelt dat [notaris] goede grond had erop te vertrouwen dat [eiser 1] en [eiser 2] zich ervan bewust waren dat het appartement op grond van de erfpachtvoorwaarden niet als woning mocht worden gebruikt. Verder overweegt de rechtbank dat [gedaagde] niet verplicht was [eiser 1] en [eiser 2] te wijzen op de gevolgen die wijziging van de erfpachtvoorwaarden zou hebben voor de te betalen canon. Zij waren immers aanvankelijk niet van plan om wijziging van de erfpachtvoorwaarden te vragen.

Rechtbank Amsterdam 01-11/23 (ECLI:NL:RBAMS:2023:6407)