WEVAB Erfpachtsrecht

Landbouwvrijstelling. Tussentijdse gedeeltelijke afkoop erfpachtrecht.

De rechtbank oordeelt dat het arrest BNB 1996/274 niet betekent dat de erfpachter geacht wordt de volledige stijging van de WEVAB (Waarde Economisch Verkeer bij Agrarische Bestemming) van de betreffende grond te genieten. De landbouwvrijstelling is slechts van toepassing op de erfpachtwaarde van de stijging van de WEVAB.

Rechtbank Arnhem 11-12/12 (LJN: BY5754).