WEV contra WEVAB

Landbouwvrijstelling. Verkoop cultuurgrond waarop koper bouwblokbestemming kan verkrijgen. Waardetoename naar evenredigheid toerekenen aan ondergrond bestemd voor woning (belast) en ondergrond bestemd voor bedrijfsgebouwen (vrijgesteld).

Gerechtshof Amsterdam 18-07/13 (GHAMS:2013:2357)

WEV woonkavels

de WEV onder aanname van gebruikelijke (deel)oppervlakten en naar evenredigheid van de in de markt geldende prijzen voor bestaande agrarische woonblokken (met mogelijkheid bedrijfswoning) en bestaande B-blokken (zonder bedrijfswoning) uit te splitsen en aldus de WEV van € 130.000 voor een gedeelte van € 57.500 toe te rekenen aan woonblok. Op deze wijze komt immers het zuiverst tot uitdrukking dat de (meer)waarde die het perceelsgedeelte heeft mede wordt veroorzaakt door de mogelijkheid een gedeelte ervan te onttrekken aan de aanwending ervan in het landbouwbedrijf.

WEVAB woonkavel

Eigenaar hoeft geen agrarische bedrijfswoning te bouwen en kan gehele bouwblok dienstbaar stellen aan agrarische bedrijfsgebouwen. In zoverre is sprake van waarde(ontwikkeling) bij voortgezette aanwending binnen het landbouwbedrijf. Aldus WEVAB waarde taxeren van bouwblok voor agrarische bedrijfsgebouwen; dit gecorrigeerd met onzekerheid van benodigde bestemmingsplanwijziging: die waarde kan in goede justitie kan worden gesteld op € 72.500/9.000 = € 8,055 per m2 en aldus € 8.055 per blok van 1000 m2.