Weging (inherente) overlast restaurant met terras

Van een restaurant met terras valt meer beperking van de privacy en overlast door stemgeluid te verwachten dan van een detailhandel in hout en wijn dat onder het oude bestemmingsplan was toegestaan. Klanten van een restaurant verblijven aanmerkelijk langer ter plaatse dan die van een detailhandel en zijn op de omgeving georiënteerd als zij op het terras verblijven. Verder is conversatie tussen klanten kenmerkend voor een restaurant en vallen de openingstijden van een restaurant, anders dan bij detailhandel, voor een groot deel samen met de tijden waarop mensen thuis zijn.

ABRS 08-01/14 inzake Leiden, advies Stab (RVS:2014:6)

Noot: de hier genoemde overlast wordt gewogen als ruimtelijk gevolg. Dat is anders bij het niet naleven van geldende wettelijke voorschriften of mogelijke uitwassen van gedragingen.