Wederom: verrekening voor- en nadelen

ABRS 23-04/14 inzake Utrecht (RVS:2014:1433).

Dat voor- en nadelen die een planologische wijziging met zich brengen voor het vaststellen van de te vergoeden planschade met elkaar mogen worden verrekend, volgt, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 14 maart 2012 in zaak nr. 201106988/1/A2), uit artikel 6.1.3.4, tweede lid, van het Bro. Voor zover [appellant] tegen de mogelijkheid van verrekening als zodanig opkomt, slaagt het betoog om die reden niet.

Noot: zie ook ABRS 12-11/08 inzake gemeente Wester Koggenland (LJN: BG4053).