Waardevermindering overblijvende (art. 41 Ow)

Het feit dat de onteigening betreft een smalle strook grond aan de rand van de huiskavel met –in verhouding tot het geheel– een geringe oppervlakte betekent niet, zoals de gemeente stelt, dat er geen waardevermindering overblijvende zou zijn. Immers het overblijvende wordt door zijn verkleinde oppervlakte relatief minder waard.

Vonnis rechtbank Noord-Nederland 08-07/15 inzake Het Bildt (ECLI:NL:RBNNE:2015:3357).

Noot: René van Hoogmoed was in deze zaak de rechtbankdeskundige en hij heeft de grondgebonden waarde van de opstallen gerelateerd aan enerzijds de bedrijfsoppervlakte voorafgaande aan de onteigening en anderzijds die na de onteigening. Zo’n “kleine” onteigening zonder vergoeding van waardevermindering kan leiden tot “salami – problematiek” in het geval er nadien wederom een “kleine” onteigening zou volgen.