Vrijstelling laat bestemmingsplan ongewijzigd

Met de inwerkingtreding van de vrijstelling is de oude bestemming niet vervallen, aangezien een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de WRO de ingevolge een bestemmingsplan voor een perceel geldende bestemming niet wijzigt. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 24 februari 2010 in zaak nr. 200903568/1H2.

Dat, zoals [appellante A] heeft gesteld, de parenclub feitelijk is gesloten betreft de feitelijke situatie, die voor de planvergelijking niet relevant is.

ABRS 27-11/13 inzake Oisterwijk (RVS:2013:2107).