Voorzienbaarheid, ondanks uitlatingen ambtenaar

[appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat, voorafgaand aan de aankoop van de woning, door die ambtenaar uitlatingen zijn gedaan waaraan hij het gerechtvaardigd vertrouwen mocht ontlenen dat bebouwing achterwege zou blijven. Uit het door [appellant] gemaakte verslag van een gesprek dat hij op 4 juli 2011 met die ambtenaar heeft gevoerd, volgt niet dat die ambtenaar voorafgaand aan de aankoop van de woning heeft verklaard dat het perceel niet zal worden bebouwd, nog daargelaten of die ambtenaar bevoegd was om daarover een bindende toezegging te doen.

ABRS 27-11/13 inzake Werkendam (RVS:2013:2172).