Voorzienbaarheid bij planschade gaat wel erg ver

De Afdeling kan zich overigens voorstellen dat [appellant] het oneerlijk vindt dat hij nu wordt geconfronteerd met de publicatie in het Provinciaal blad van Noord-Brabant, omdat hij ervan overtuigd is dat hij voorafgaand aan de aankoop van zijn perceel en woonhuis gedegen onderzoek heeft gedaan naar eventuele toekomstige nadelige maatregelen. De Afdeling begrijpt ook dat hij zich gesteund voelt in zijn gedachte dat de publicatie niet op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden, omdat in de risicoanalyse die de gemeente heeft laten opstellen, in de voorbereiding van de wijziging van het huidige plangebied “Gelderakkers”, een document van later datum is aangemerkt als het stuk op basis waarvan voorzienbaarheid van de planologische wijziging moet worden aangenomen. Dit neemt niet weg dat, nu het provinciale uitwerkingsplan “Landelijke regio Hilvarenbeek-Oisterwijk” in het Provinciaal blad van Noord-Brabant van 18 augustus 2004 is bekendgemaakt, de voor [appellant] nadelige planologische wijziging ten tijde van de aankoop van zijn perceel en woonhuis kenbaar was.

ABRS 18-12/19 inzake Hilvarenbeek (ECLI:NL:RVS:2019:4254)