Verzoek om schriftelijke vastlegging pacht

Mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot schriftelijke vastlegging van een mondelinge pachtovereenkomst vervalt niet door enkel tijdsverloop.

Voor een niet-ontvankelijkverklaring van pachter in zijn vordering c.q. afwijzing van die vordering vanwege het feit dat hij deze pas ruim 19 jaar na het aangaan van de door hem gestelde overeenkomst heeft ingesteld, is dan ook geen plaats.

Pachtkamer Gerechtshof Arnhem 09-06/98 (ECLI:NL:GHARN:1998:3).

Noot: uitspraak uit 1998, gepubliceerd 03-06/16 (!)