Verwachtingswaarde hier (krap) twee maal agrarische waarde

Rechtbank volgt deskundigen: verwachtingswaarde (€ 10,00 m2) is krap twee maal de agrarische waarde (€ 5,60 m2).

De deskundigen achten vervolgens bij de vraag of bij de waardering van het onteigende sprake is van een boven de agrarische waarde uitgaande verwachtingswaarde de volgende aspecten van belang:

  • de ligging ten opzichte van bestaand stedelijk gebied;
  • concrete ontwikkelingsvoornemens ter plaatse;
  • algemeen ruimtelijk gebiedsbeleid en een zodanige ligging nabij stedelijk gebied dat een uitbreiding van dat stedelijk gebied op enig moment in de toekomst aannemelijk is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-01/15, gepubliceerd 12-01/16 inzake provincie Zeeland (ECLI:NL:RBZWB:2015:444).

Noot: dit vonnis dateert van vóór de arresten HR 15-01/16 inzake eliminatie !!!

Noot 2: in de zaak Gorinchem/Keijzer is de verwachtingswaarde destijds op een andere wijze benaderd. In een Wvg-procedure is in verleden wel aan de orde geweest dat de verwachtingswaarde een opslag op de agrarische waarde moet zijn, want de agrarische waarde blijft immers als minimum altijd de markwaarde.