Vervroegde onteigening Barendrecht

De gemeente vordert om bij vonnis ten name van haar de vervroegde onteigening uit te spreken van het te onteigenen perceelsgedeelte en om het bedrag van de schadeloosstelling van [gedaagde] en de (andere) belanghebbenden te bepalen.

De gemeente heeft aan haar vordering tot vervroegde onteigening ten grondslag gelegd dat zij er ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan belang bij heeft dat het te onteigenen perceelsgedeelte zo spoedig mogelijk tot haar vrije beschikking komt.

Van [gedaagde] en de onder 2.3, 2.4 en 2.6 genoemde belanghebbenden zijn geen verweren bekend.

De beoordeling: nu de bij wet voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen en de rechtbank de vordering tot vervroegde onteigening niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, is deze vordering voor toewijzing vatbaar.

Rechtbank Rotterdam inzake Barendrecht 30-08/23 (ECLI:NL:RBROT:2023:7815, ECLI:NL:RBROT:2023:7816 en ECLI:NL:RBROT:2023:7817)

Noot: Sjoerd van Hoogmoed is als rechtbankdeskundige met deze onteigening bekend.