Vervolg Utrechtse Heuvelrug: binnenplanse ontheffing blijft buiten de planvergelijking

ABRS 01-08-2012 inzake Utrechtse Heuvelrug (LJN: BX3316): bij planvergelijking geen rekening houden met binnenplanse ontheffingsmogelijkheden. Met kritische annotatie mr. I.P.A. van Heijst in BR 2012 bl. 747, die deze weging in strijd acht met bedoeling wetgever.

Het vervolg ABRS 23-01/13 inzake Utrechtse Heuvelrug (LJN: BY9193): door die ontheffing onder het oude planologische regime buiten de planvergelijking te houden, is er (nu) wel sprake van een planologisch nadeel ad € 6.200.

Noot: inderdaad de vraag, of dit de bedoeling van de wetgever is/was.