Vervallen winkelbestemming bij woning: deugdelijke taxatie vereist

Het taxatierapport vermeldt dat het object zijn hoogste waarde ontleent aan de hoedanigheid van woning. Daaruit volgt dat de taxateur het object hoger waardeert wanneer het object geheel als woning wordt gebruikt dan wanneer het deels als woning en deels als winkel wordt gebruikt. Indien het object echter zijn hoogste waarde ontleent aan de hoedanigheid van woning, zou het verlies van de winkelbestemming geen nadeel opleveren. Het taxatierapport is in zoverre tegenstrijdig met het advies.

ABRS 21-10/15 inzake Deventer (ECLI:NL:RVS:2015:3259).

Noot: dat een bedrijfswoning een lagere waarde kent dan een burgerwoning is de gebruikelijke aanpak; voordeelsverrekening bij wijziging van bedrijfswoning naar burgerwoning:  ABRS 04-02/09 inzake Nederweert (ECLI:NL:RVS:2009:BH1893).